Ansök om ett New Maryland ID-kort | DMV.ORG (2023)

Brådskande: MVA utfärdar REAL ID License Recall

Maryland MVAmeddelade en återkallelsepå tusentals körkort markerade som REAL ID-kompatibla på grund av förareinte ha lämnat in de nödvändiga dokumentenför att kvalificera sig för ett RIKTIGT ID. Varje återkallad licens ärinte anses giltigochkan förverkas avbrottsbekämpning om en förare körs fram. Berörda invånareMÅSTEbesök ett MVA-kontor så snart som möjligt med lämpliga RIKTIGA ID-handlingar.

För att se om din licens återkallas, besök MVA:sRIKTIGT ID-sökning.

Maryland ID-kort

Om du bor i Maryland men inte har ett körkort kan du använda ett Maryland ID-kort som fotolegitimation för att bevisa din identitet, ålder eller adress.

Den här sidan förklarar hur manansöka, förnyaochbyta ut ditt Maryland ID-kort, avgifter, byta namnelleradress, och mer.

MD REAL ID ID-kort

Maryland MVA började utfärdafederalt kompatibla RIKTIGA ID-korti stället för standardlegitimationskort 2011*. Efter den 1 oktober 2021 är REAL ID det enda referensnummer som gör att du kan fortsätta att använda din licens förinrikesresor och inträde i federala och militära byggnader. För detaljer om REAL ID Act, besök MVA:somfattande guide.

*Invandrare till USAutan erforderliga medborgarskapshandlingarär berättigade till ett icke-kompatibelt ID-kort. MVA tillhandahållerdetaljer om behörighet och ansökan.

Kvalificeringskrav för Maryland ID-kort

Om du är bosatt i Maryland kan du ansöka om ett ID-kort hos Motor Vehicle Administration (MVA). Det finnsNEJålderskrav för att få ett Maryland-id-kort.

Ansök om ett Maryland ID-kort

Du måste besöka ett fullservice MarylandMVA filialkontor i personatt ansöka om dinMaryland ID-kort.

F: Kan jag använda mitt MD ID-kort för att gå ombord på ett flygplan?

A:Ja!Maryland har utfärdat RIKTIGA ID-kompatibla licenser och ID-kort sedan 2011. Det betyder att ditt MD ID-kort är godkänt som federal identifiering för aktiviteter som inrikesresor och inresa till federala anläggningar.

Det gör MD MVAINTEta möten för Maryland ID-kort ansökningar. För att spara tid, seföreslagna tider att besöka MVA innan ditt besök.

Du måste ta med:

 • Bevis påidentitet och födelsedatum, Till exempel:
  • USA:s födelsebevis.
  • Giltigt amerikanskt pass.
  • Giltigt utländskt pass med amerikanskt visum och I-94.
 • Bevis pålaglig närvaro i USA, Till exempel:
  • Giltigt amerikanskt pass.
  • USA:s födelsebevis.
  • Giltigt utländskt pass med amerikanskt visum och I-94.
 • 2 dokument som styrker dinMD residency, Till exempel:
  • Elräkning.
  • Fastighetsskatteräkning.
  • MD fordons registreringskort.
 • Bevis på dittPersonnummer, Till exempel:
  • Original socialförsäkringskort.
  • Senaste formuläret W-2 eller 1099.
  • Bevis på olämplighet.
 • Krävs betalning. Se "Maryland ID-kortsavgifter" nedan för avgifter och betalningsalternativ.

Alla dokument måste varaoriginal,auktoriserad, eller "sant test" kopior. Afullständig lista över godtagbara dokumentför att bevisa din identitet, födelsedatum, MD-uppehållstillstånd och laglig närvaro i USA finns online.

NOTERA: Om namnet på ditt socialförsäkringskort inte stämmer överens med dina identitetshandlingar måste du ändra ditt namn med Social Security Administration (SSA) innan du besöker ett MD MVA-kontor.

Ditt nya Maryland ID-kort kommer att skickas med post.

MD ID-kortsavgifter

Avgifterna för nya, förnyade eller duplicerade Maryland ID-kort varierar.

 • Yngre än18 år: $15 (ny/förnyelse).
 • Äldre än18 år: 24 USD (ny/förnyelse).
 • Duplicera Maryland ID-kort: $20.
 • Äldre än65 år: ID-kort är gratis.
 • Inaktiverad: ID-kort är gratis.

Att lägga till en "W"-veteranstatus på ditt MD State ID-kort. Att lägga till eller ta bort en veteranstatus är gratis. Se "Militära ID och förnyelser" nedan för information om hur du lägger till veteranstatus till ditt Maryland-ID.

MD MVA-kontor accepterar följande betalningsmetoder:

 • Kontanter.
 • Checkar.
 • Visum.
 • MasterCard.
 • American Express.

Om du betalar med en check måste du ange ditt banknummer, checkkontonumret, ditt Maryland ID-kortsnummer och ditt födelsedatum.

Förnya ditt Maryland ID-kort

Du kan förnya ditt MD State ID-kortuppkopplad,per postelleri personvid alokalt Maryland MVA-kontor. MD MVA skickar meddelanden om förnyelse innan ditt Maryland-ID löper ut.

Din ålder avgör hur länge ditt Maryland ID-kort är giltigt:

 • Under 18 år: 5 år.
 • 18 år gammaloch äldre:8 år.

NOTERA: Om ditt Maryland ID-kort har gått ut,du kan behöva ansöka om ett nytt ID-kort för MD. Se "Ansök om ett Maryland ID-kort" avsnittet ovan för steg för tillämpning.

Online förnyelse

För att förnya ditt Maryland ID-kort påMVA Online ID-kort förnyelsesystem, dumåste uppfylla kravensom listas efter att du loggat in på processen.

Du kommer att bli ombedd att ange ditt Maryland ID-nummer, födelsedatum och 4-siffrig MVA-PIN eller de sista 4 siffrorna i ditt SSN. Därefter betalar du förnyelseavgiften (se "Maryland ID-kortsavgifter" ovan) och ditt nya MD State ID-kort kommer att skickas till dig.

NOTERA: Det tillkommer en extra kostnad för att förnya online (befrias för personer som är 65 år eller äldre eller personer med funktionshinder).

Via Mail

Du kan förnya via post om du fått paketet "förnya med post" från MD MVA.

För att göra det, fyll i och skicka ditt ansökningsformulär för förnyelse tillsammans medbetalningför den tillämpliga avgiften (se "Maryland ID-kortsavgifter" ovan för avgiftsinformation och betalningsalternativ).

I person

För att förnya ditt MD State ID-kort på dinlokalt Maryland MVA-kontor, du kommer behöva:

 • Bevis på personnummer eller bevis på olämplighet.Exempel inkluderar:
  • Socialförsäkringskort.
  • W-2 eller 1099 formulär.
  • Dokument som visar icke-arbetsbehörig status, etc.
 • Betalning. Se "Maryland ID-kortsavgifter" avsnittet ovan för avgiftsinformation.

Ditt förnyade Maryland ID-kort kommerkomma med posten.

ANMÄRKNINGAR:

 1. Ditt Maryland ID-kort kommer att skickas. Däremot kan Maryland MVA utfärda ditt nya MD State ID-kort personligen om du överlämnar ett MD-körkort eller ID-kort, eller så kan du bevisa att du har researrangemang eller en undersökning (SAT, GED, etc.) snart.
 2. Om ditt Maryland ID-kort har gått ut kan du behöva ansöka om ett nytt MD State ID-kort. Läs "Ansök om ett Maryland ID-kort" avsnittet ovan för att lära dig hur.

Militära Maryland ID-kort och förnyelser

Veteranstatuskod i Maryland

Om du tjänstgjorde i de amerikanska väpnade styrkorna i aktiv tjänst och inte fick en ohederlig utskrivning, är du berättigad att ansöka om en "W"-veteranstatuskod på ditt ursprungliga, förnyade eller uppdaterade Maryland-ID-kort. Du måste ansökai persontill dinlokalt MD MVA-kontorför att få denna status.

Utöver de dokument som krävs för att ansöka om ett nytt Maryland ID-kort (se ovan), behöver du också ettoriginalellerbestyrkt kopiaav ett dokument som bevisar din status som militärveteran i USA. Exempel på acceptabla dokument som styrker veteranstatus inkluderar:

 • DD-214 militärt utskrivningscertifikat.
 • Hedersamt utskrivningsintyg.

Besök MD MVAs webbplats för en fullständig lista överacceptabla veteranstatusdokument(bläddra till botten av sidan.)

ANMÄRKNINGAR:

 1. Om du inte har dessa dokument, kontakta MarylandInstitutionen för veteranärenden.
 2. Du kommer att kontaktas av Executive Branch-byråer för att diskutera din berättigande till veteranförmåner (statliga eller federala).

Du kommer behövabetalafriavgift(för att lägga till/ta bort en veterankod) utöverMaryland ID-kortsavgift. Se "Maryland ID-kortsavgifter" nedan för avgifter och betalningsalternativ.

Militära ID-kort förnyelse i MD

Ditt Maryland ID-kort kommer att förbli giltigt för både dig och dina anhöriga medan du är stationerad utanför staten i aktiv tjänst.

Du måste förnya ditt MD State ID-kort inom 30 dagar efter att du återvänt till Maryland personligen på dinlokalt Maryland MVA-kontor. Dukan inteförnyauppkopplad,förbi telefonellerpost.

Om ditt Maryland-ID-kort har gått ut i mer än 1 år måste du visa ditt:

 • Utgått Maryland ID-kort.
 • Utgått militärt ID-kort.
 • Militärpapper som visar din aktiva militärtjänst utanför staten.

I vissa fall kan du också behöva tillhandahålla ytterligare dokumentation. Besök MVA-webbplatsen för en komplett lista övergodtagbara bevis på identitetshandlingar.

Byt ut ditt Maryland ID-kort

Du måste gå till dinlokalt MVA-kontoratt ansöka om ett duplicerat Maryland ID-kort. Dukan intetillämpauppkopplad,via telefonellerpost.

Du måste ta med dokument som styrker din:

 • Ålder/identitet, Till exempel:
  • Amerikanskt pass (giltigt/ej utgånget).
  • Permanent resident card, blankett I-551 (giltigt/ej giltigt).
 • Social säkerhet siffra, Till exempel:
  • Socialförsäkringskort.
  • Form W-2 eller 1099 (mindre än 18 månader gammal).
  • Dokument som visar bevis på olämplighet.
 • Laglig status, Till exempel:
  • Dokument utfärdade av USA:s Department of Homeland Security.
  • Ett giltigt utländskt pass och I-94-formulär (ej giltigt).
 • Maryland bostad(om din adress endast har ändrats), till exempel:
  • El-, telefon- eller tv-räkning.
  • Kontoutdrag.

För enfullständig lista över godtagbara dokument, gå till MD MVAs webbplats.

Avgiften för ett duplicerat Maryland ID-kort kommer att vara 20 USD. Ditt nya Maryland ID-kort kommer att skickas, såvida du inte behöver dubbletten omedelbart och kan tillhandahålla:

 • Ett förstört MD ID-kort.
 • Ett meddelande om testning (SAT, GED, drogtester, etc.) för ett datum inom kort.

NOTERA: Om du misstänker att ditt Maryland ID-kort har stulits måste du kontakta MVA Customer Service på (410) 768-7000 eller kontoret för MVA Customer Investigations genom att ringa (410) 768-7541. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till mpurcell@mdot.state.md.us efter att ha lämnat in en polisanmälan.

För mer information, se vår "Ersätter en förlorad licens i Maryland" sida.

Ändra ditt namn eller din adress på ett ID-kort

I Maryland måste du meddela MVA om en namnändring eller adressändring inom 30 dagar.

NOTERA: Om du vill få ett Maryland ID-kort efter att du har uppdaterat ditt namn eller adress måste du ansöka om ett korrigerat ID-kort för MD på enlokalt MVA-kontor. Läs avsnittet ovan "Byt ut ditt Maryland ID-kort" för mer information.

Ändra ditt namn på ett MD ID-kort

Maryland MVA kräver att du gör ett namnbytei persontill dinlokalt MD MVA-kontor. Dukan inteändra ditt namnuppkopplad,förbi telefonellerpost.

Innan du byter namn med Maryland MVA måste du först ändra ditt namn hos Social Security Administration (SSA). Om ditt nya namn inte stämmer överens med ditt födelsebevis måste du ange ettoriginalellerauktoriserad kopieraav ditt namnändringsdokument. Exempel:

 • Vigselbevis.
 • Skilsmässadekret.
 • Domstolsförordnad namnändring.

För att få ett duplicerat Maryland ID-kort med ditt uppdaterade namn,du måste ansöka om en ersättare. Se till att ta med ditt ID-kort. För mer information, se "Byt ut ditt Maryland ID-kort" avsnitt ovan.

Du kan också läsa vår sida om "Ändra ditt namn i Maryland."

Ändra din adress på ett Maryland ID-kort

Du kan genomföra en adressändringper post,uppkopplad,via telefon, elleri persontill dinlokalt MD MVA-kontor.

MD MVAskickar dig ett "Kort för rättelsebilaga"och kräver att du förvarar det med ditt Maryland ID-kort. Om du vill ansöka om ett duplicerat ID-kort för MD måste du följa instruktionerna i "Byt ut ditt Maryland ID-kort" avsnitt ovan.

Uppkopplad

BesökMVA onlinesystemoch klicka sedan på "Ändra adress" i menyn till vänster. Du måste ange ditt Maryland ID-kortnummer och födelsedatum.

Det finnsNEJavgift för denna MVA-tjänst.

Via Mail

Skriv ut och fyll iMVA-ansökan om Maryland adressändring(VR-154). Du kan också kontaktaMVA kundtjänstavdelningatt få formuläret skickat till dig.

Maila ditt formulär till:

MVA
6601 Ritchie Highway, N.E.
Glen Burnie, MD 21062

Det finnsNEJavgift för denna MVA-tjänst.

Via telefon

KontaktaMVA kundtjänstavdelningpå (410) 768-7000. Ett "Correction Attachment Card" kommer att skickas till din adress, och du måste bära det med ditt Maryland ID-kort.

Det finnsNEJavgift för denna MVA-tjänst.

I person

Fyll iMVA-ansökan om Maryland adressändring(VR-154) och ta med den till dinlokalt Maryland MVA-kontor.

MD MVA ber att duta med bevis på:

 • Ålder/identitet, Inklusive:
  • Giltigt/ej utgånget amerikanskt pass.
  • Giltigt/ej utgånget permanentboendekort, blankett I-551.
 • Personnummer, Inklusive:
  • Socialförsäkringskort.
  • W-2- eller 1099-formulär (mindre än 18 månader gammal)
  • Bevis på olämplighet.
 • Laglig status, Inklusive:
  • Dokument utfärdade av USA:s Department of Homeland Security.
  • Ett giltigt utländskt pass och I-94-formulär (ej utgånget)
 • Maryland bostad(med ny adress), inklusive:
  • El-, telefon- eller tv-räkning.
  • Kontoutdrag.

Du kan besöka MD MVAs webbplats för enfullständig lista över godtagbara dokument.

Det finnsNEJavgift för denna MVA-tjänst.

För mer information, se vår sida på "Ändra din adress i Maryland."

FAQs

What documents do I need to get an ID in Maryland? ›

One Proof of Age and Identity, One Proof of Social Security and TWO Proofs of Maryland residency. Don't leave for your MDOT MVA visit without them!

Can I get a new ID online in Maryland? ›

You can now renew or replace your current Drivers License or Maryland MVA ID card online. Please visit mva.maryland.gov for specific information.

What do I need to transfer my driver's license to Maryland? ›

You will need your out-of-state license(s), if you do not have the license in your possession, you will need to present a certified driving record from the licensing agency. You must pass a vision screening and one that is provided by a doctor must have been administered within the previous 24 months.

How much does a Maryland ID cost? ›

Driver Licensing Fees
Commercial CDL
Moped License – Corrected$20.00
Photo ID Card – New/Renewal (under 18)$15.00*
Photo ID Card - New/Renewal (18 & over)$24.00*
Photo ID Card - Duplicate/Correction Photo ID Card - Homeless (New/Correction)$20.00 $ 1.00
22 more rows

What is proof of residency for Maryland ID? ›

Two proofs of Maryland physical address, such as vehicle registration, insurance card, bank statement, credit card or utility bill or mail from a federal, state or local government agency.

How do I get my Maryland state ID? ›

Please request a duplicate driver's license or ID card online with the new online option her​e​ or by MVA kiosk. These transactions are no longer handled over the counter and the duplicate driver's license or ID card is mailed to the address on record at the MVA.

How long does it take to get a Maryland ID? ›

Your Maryland compliant or non-compliant non-driver identification (ID) card will be mailed to your address on file and not issued at the time of your transaction. You can have your ID shipped overnight for an additional cost of the U.S. Postal Service's express shipping rates.

How do I renew my non-driver ID in Maryland? ›

Renewal Fee

You must renew online or at an MVA Kiosk. Please click renew to process your Maryland ID Card renewal online and receive your ID Card in the mail. This is an automated notice.

Does Maryland have digital IDs? ›

Maryland is the first state in the nation to offer digital licenses and IDs in Google Wallet, which will enable users to verify their identity easily and securely for airport security screening.

What are the rules for new drivers in Maryland? ›

Restrictions
 • ​may not drive with passengers under the age of 18, other than immediate family members, for the first 151 days, without a qualified supervising driver.
 • may not drive between 12 midnight and 5 AM unless: ...
 • may not use any wireless communication device, including a hands-free device.

How long do you have to change driver's license after moving to Maryland? ›

New Maryland residents must obtain a Maryland driver's license within 60 days. If licensed for less than 18 months, you will be issued a Maryland provisional license. You will be asked to surrender your out-of-state driver's license before you can obtain a Maryland one.

Can I use my Maryland driver's license to fly? ›

If you do not have a driver's license, or your license is not REAL ID compliant, TSA will also accept other valid forms of identification. Maryland is fully compliant with the REAL ID law.

Do you have to pay for a Maryland state ID? ›

The cost of the ID card is $15.00 and is good for 5 years. PLEASE DON'T WAIT! Maryland ID cards WILL NOT be issued at the time of your transaction. They will be MAILED to your Maryland residential address on file and can take 5-7 business days to process.

Can I register my car in Maryland with an out of state license? ›

CAN I REGISTER MY CAR IN MARYLAND WITH AN OUT OF STATE LICENSE? Non-residents in Maryland can also register and title their car if they don't own a state license. Maryland law enforces the car owners to register and entitle their vehicles if they want to keep them there for more than 60 days.

What documents do I need to renew my license in Maryland? ›

Maryland License Renewal and the REAL ID Act
 1. An original or certified copy of a U.S. Birth Certificate OR a valid, unexpired U.S. passport. ...
 2. One proof of Social Security. ...
 3. Two proofs of Maryland residency.

How do I get a non driver ID in Maryland? ›

The Maryland Motor Vehicle Administration (MVA) issues ID cards. You must go to a MVA office to get an ID.

What are the requirements for residency in Maryland? ›

They may be condensed as follows:
 • Owning or renting and continuously occupying living quarters in Maryland.
 • Having substantially all personal property in Maryland.
 • Paying Maryland income tax.
 • Registering all vehicles in Maryland.
 • If licensed, possessing a valid Maryland driver's license.

What age can you get an ID in Maryland? ›

What is the minimum age a person can apply for a Maryland State ID? ANY age, including infants. What documents do I need to bring if my child is UNDER the age of 18 and is applying for a State ID?

What is a Maryland ID number? ›

The MD ID is a randomly generated number that will provide enhanced security and protection of personal information for customers. This replaces the number that traditionally started with the first initial of a customer's last name.

What is a Maryland state ID number? ›

Maryland driver's licenses and ID cards contain document numbers (circled) that are thirteen characters- one letter followed by twelve numbers. Maryland began issuing driver's licenses and ID cards with the current design in June 2016.

How do I know if my MD ID is real? ›

What Does a REAL ID Look Like? In most states, there is a gold or black star on the front of the license that will signify compliance. If you see this, then you're good to go. In Maryland, there is a black circle with a star in the middle on the front of the ID or license.

Do you have to have ID on you at all times in Maryland? ›

You do not have to carry ID with you, or show it to an officer on demand, but inability (or unwillingness) to produce an ID when an officer intends to charge you with a crime will mean that the officer must make an arrest, and cannot simply give you a citation.

Do I need my birth certificate to renew my license in Maryland? ›

Due to the FEDERAL REAL ID Act, documents (including a birth certificate) may be required to renew your Maryland Driver's License or Identification Card. Click here​ to learn more from the Maryland Motor Vehicle Administration.

Can I renew my Maryland real ID online? ›

To Renew Online or by MVA's Self Service Kiosk

If your renewal notice indicates that you are eligible, please renew online. All Maryland drivers who are eligible to renew online are also eligible to renew at an MDOT MVA Self-Serve Kiosk.

How long after your license expires can you renew it in Maryland? ›

Drivers in Maryland have a 60-day grace period after their license expires. If the renewal doesn't happen within 60 days, they must pass an examination on renewing their Maryland driver's license.

Can you smile in Maryland ID photo? ›

Taken with a neutral facial expression (preferred) or a natural smile, and with both eyes open. Photo may not be digitally enhanced or altered to change your appearance in any way.

Can you get a digital ID? ›

Digital Identification

Download a TSA approved digital ID app to your mobile device. Scan in your state-issued driver's license or state ID. At select TSA PreCheck® checkpoints, scan the app issued QR code. Your photo will be taken by the TSA reader at security to proceed to screening.

Is it illegal to accept a vertical ID in Maryland? ›

Maryland bars and restaurants have a tendency to turn away vertical ID holders. But there's no state law mandating this.

Can a friend drive my car Maryland? ›

Permissive use of a vehicle simply means that the person operating your vehicle has your permission to do so. Most insurance policies in Maryland will cover any drivers who are named on the policy's primary coverage, or those who have the car owner's permission to operate the motor vehicle.

What is the law for driving without a license in Maryland? ›

Driving or attempting to drive without a license on Maryland roads without a license carries a maximum penalty of 60 days in jail and/or a $500 fine. A conviction for driving without a license will result in 5 points being assessed.

When can a new driver have passengers in Maryland? ›

Provisional Driver's License Holders:

Cannot obtain a full license until they reach the age of 18. Under 18 are still prohibited from transporting any passenger under age 18 for 151 days after the provisional license is issued.

How long do I have to live in Maryland to be a resident? ›

A resident of Maryland is an individual: whose permanent home (domicile) is or was in Maryland, or. your permanent address is outside Maryland but you maintained a place of abode in MD for more than 6 months. You were physically present in the state for 183 days or more.

Can I go to DMV without appointment in Maryland? ›

APPOINTMENTS REQUIRED – You Name the Time and Place, We'll Take Care of the Rest.

How do I change my address on my Maryland ID? ›

Address changes can be reported: in person at any of the MVA's full service branch offices; or. by mail to the MVA's Corrections Unit in the Glen Burnie office; or. in person at an MVA licensed tag and title service.

What does black star on Maryland driver's license mean? ›

The Department of Homeland Security continually updates the lists of US states compliant with the Real ID Act, and whose driver's federal agencies will accept licenses as proof of identity. MD's driver's license is Real ID-compliant (Star on the upper right)

Can I fly with an expired ID? ›

TSA will accept expired driver's licenses or state-issued ID a year after expiration. DHS has extended the REAL ID enforcement deadline to May 7, 2025.

What is the latest deadline for REAL ID? ›

 • DHS has extended the Real ID deadline to May 7, 2025.
 • The requirement has been pushed back another two years due to the continued impacts of COVID-19.
 • Congress passed the Real ID Act in 2005 to improve airport security after 9/11.
Jan 1, 2023

What documents do I need for a Maryland state ID? ›

One Proof of Age and Identity, One Proof of Social Security and TWO Proofs of Maryland residency. Don't leave for your MDOT MVA visit without them!

Can you get 1 year tags in MD? ›

Motor Car Tag and Title offers 1 year registration in addition to the standard 2 year renewal. The MVA of Maryland does not charge late fees for failure to renew your registration. However, if you are driving on expired tags you are subject to a ticket.

What happens if I don't register my car in Maryland? ›

Penalties. The maximum penalty for driving without registration is a hefty $500 fine and other potential restrictions on the individual's driver's license. This is a criminal misdemeanor charge that will be put on a person's criminal record.

Can I live in Maryland and register my car in Virginia? ›

Drivers living in two different states can register their vehicle in the state where they drive the most or register in both.

Is it better to register a car in Maryland or Virginia? ›

Virginia is a cheaper state as compared to Maryland and other states. You can not only buy a quite reasonable car in Virginia but also register your car at reasonable rates including out-of-state registration.

How long does it take to get an ID in Maryland? ›

All cards are now delivered through the mail within 4-7 business days. The new cards incorporate cutting-edge security features to help protect against identity theft and fraud. The new cards also meet all state and federal standards and are REAL ID compliant.

What do I need to bring to the DMV to get my license Maryland? ›

Proof of age, identity and residency, are required. Please use the our online document guide to determine what you will need to bring with you to the MVA branch office. Please pay the required fees.

How much is a Maryland driver's license? ›

Driver Licensing Fees
Commercial CDL
Driver's License New (under 21)$9.00* per year
Driver's License New (21 & over)$72.00*/$9.00* per year
Learner's Permit – Non CDL Type I (GLS) No previous license - includes conversion to full license)$50.00
Learner's Permit – Non CDL Type II (Currently/previously licensed)$30.00
22 more rows

When can you get a Maryland state ID? ›

What is the minimum age a person can apply for a Maryland State ID? ANY age, including infants. What documents do I need to bring if my child is UNDER the age of 18 and is applying for a State ID?

What documents do I need to renew my ID in Maryland? ›

Here's what you'll have to provide:
 1. An original or certified copy of a U.S. Birth Certificate OR a valid, unexpired U.S. passport. ...
 2. One proof of Social Security. ...
 3. Two proofs of Maryland residency.

What is the ID law in Maryland? ›

In Maryland, you are not legally required to give your name if asked to identify yourself (although some states do require this). Stop the car in a safe place as quickly as possible.

Do you need an appointment to get a Maryland ID? ›

APPOINTMENTS REQUIRED – You Name the Time and Place, We'll Take Care of the Rest.

Can I get a Maryland state ID without a Social Security card? ›

If you don't have a Social Security number, you will also need a certified copy of your birth certificate.

Can you travel with the old Maryland ID? ›

Beginning May 7, 2025, the Transportation Security Administration (TSA) will require a REAL ID compliant driver's license to board a commercial plane. If you do not have a driver's license, or your license is not REAL ID compliant, TSA will also accept other valid forms of identification.

How long do you have to renew your driver's license after it expires in Maryland? ›

Drivers in Maryland have a 60-day grace period after their license expires. If the renewal doesn't happen within 60 days, they must pass an examination on renewing their Maryland driver's license.

Where is the ID number on a Maryland ID? ›

The 8 or 10-digit number on the lower right corner of your license, permit or non-driver ID, or on the back if it was produced after January 28, 2014. (See page 2 for sample documents.) I am providing a photocopy of the front and back of my driver license or state-issued ID as requested.

Is it legal to walk around without an ID? ›

The short answer is yes – there are no “stop and identify” laws in California that require you to show your ID to the police. Thus, in most situations, they cannot penalize you for refusing to provide your ID.

Does your ID have to be horizontal in Maryland? ›

Maryland issues horizontal driver's licenses and ID cards for individuals age 21 and over and issues vertical driver's licenses and ID cards for individuals under age 21.

Is having a fake ID a felony in Maryland? ›

Possessing or using a fake ID in Maryland is considered a misdemeanor punishable by up to 6 months in jail and a $500 fine. Selling a fake ID, however, carries a harsher penalty of up to 2 years in prison and a potential fine of up to $2000.

What does DMV stand for in Maryland? ›

The National Capital Region portion of the Washington metropolitan area is also colloquially known by the abbreviation "DMV", which stands for the "District of Columbia, Maryland, Virginia." The region is surrounded by Interstate 495 with the locations inside of it referred to as Inside the Beltway.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 29/08/2023

Views: 5723

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.